มงกุฎแห่งอินเดีย

เมื่อครั้งที่อินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษได้มีพระราชพิธีหรือพิธีเดลี ดูร์บาบรมราชภิเษกพระเจ้าจอร์จที่ 5  เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งอินเดีย ในปีค.ศ. 1911 ในคราวนั้นได้มีการสร้างมงกุฎแห่งอินเดีย หรือ อิมพิเรียลคราวน์แห่งอินเดียขึ้นเพื่อ เป็นมงกุฎประจำสำหรับประมุขแห่งราชวงศ์อังกฤษ มงกุฎแห่งอินเดีย  ใช้เงินในการสร้างราว60,000 ปอนด์ มีน้ำหนักกว่า 34.05 ออนซ์ (0.97 กิโลกรัม) ประกอบด้วยอัญมณีมีค่าต่างๆ ได้แก่ มรกต, ทับทิม, แซฟไฟร์, เพชร 6,100 เม็ด และทับทิบขนาดใหญ่ 1 เม็ด ซึ่งพระเจ้าจอร์จที่ 5  เห็นว่ามงกุฎองค์นี้มีน้ำหนักมาก ภายหลังจากทรงในพระราชพิธีแล้ว มงกุฎองค์ก็ไม่เคยใช้มงกุฎนี้ในพระราชพิธีอีกเลยนี้ มงกุฎแห่งอินเดีย หรือ อิมพิเรียลคราวน์แห่งอินเดีย ออกแบบคล้ายกับมงกุฎแห่งสหราชอาณาจักรองค์อื่นๆ ประกอบด้วยโครงทรงกลมทำจากเงินชุบทองคำ ประดับสี่ด้านด้วยกางเขนแพตตี้ สลับกับดอกเฟลอร์เดอลิส (ดอกลิลลี่) ยกเว้นแต่บริเวณโค้งด้านบน ซึ่งปกติจะรวมกันบริเวณฐานของลูกโลกทรงกลม และปิดยอดด้วยกางเขนหลัก แต่องค์นี้มีลักษณะโค้งปลายยอดมารวมกันอย่างอ่อนช้อยตามศิลปะแบบเอเซีย นอกจากนี้มงกุฎองค์นี้ เป็นเพียงองค์เดียวที่มีโค้งจำนวน 8 โค้ง (หรือ 4 ครึ่งวงกลมตัดกัน) ในแบบของยุโรปภาคพื้นทวีป ซึ่งปกติแล้วธรรมเนียมของอังกฤษจะมีเพียงแค่ 4 โค้ง โดยความแตกต่างนี้ยังถือเป็นเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย เนื่องจากมงกุฎองค์นี้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างมงกุฎประจำพระอิสริยยศพระจักรพรรดิกับพระอิสริยยศพระมหากษัตริย์ ว่ากันว่าไม่มีการสวมมงกุฎนี้ในระหว่างพระราชพิธี เนื่องจากอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี ในขณะนั้นเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะทำพิธีอย่างชาวคริสเตียนในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูและมุสลิม ปัจจุบันมงกุฎแห่งอินเดีย ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงที่หอคอยแห่งลอนดอน เคียงข้างกับเครื่องราชกกุธภัณฑ์องค์อื่นๆ แต่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งสหราชอาณาจักรแต่อย่างใด

เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-tom/gold-rate/