Microsoft SmartWatch กำลังจะมา เจอกันตุลาคมนี้ พร้อมเซนเซอร์กว่า 11 ตัว รองรับทุกระบบปฏิบัติการ

ข่าวล่าสุดสำหรับ Microsoft SmartWatch ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาแนวๆว่า Microsoft จะทำ SmartWatch ให้รองรับเฉพาะ Windows Phone เท่านั้นอะไรทำนองนี้ ได้มีข่าวออกมายืนยันแล้วว่าทาง Microsoft จะทำให้ Microsoft SmartWatch รองรับกับทุกระบบปฏิบัติการทั้ง Windows Phone, iOS และ Android โดยจะมีการปล่อย SDK ให้ผู้พัฒนานำไปใช้ด้วย

ตัวของ Microsoft SmartWatch จะมาพร้อมกับเซนเซอร์กว่า 11 ชนิด เพื่อตรวจจับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันเลือก และอื่นๆ เหมือนที่ Smart Watch ทั่วไปทำได้ แล้วจะทำการส่งข้อมูลไปอย่างสมาร์ทโฟนเพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป